Nr. 2, välkommen Lukas!

Ja då var han född! Mycket efterlängtad!

Drygt två veckor gick Sofie över tiden innan värkarna satte igång torsdagen den 7:e Juli vilket var dagen innan vår tid vid SÖS för ”igångsättning”. Lukas kom ut kort därefter (kl 13:33), vägde …

Continue Reading