Super Marios

Just när man skulle plocka ut unversitetsexamen, uppdagades att vissa kurser inom programmet inte kunde tillgodoses eftersom betyg hade registrerats försent. Jag och en polare Marios fick gå en ny kurs 2009 ute vid kista centrum för avsluta studierna och …

Continue Reading